Ice Bear SoftKočka a Markétka (divadelní hra pro děti)

Poster Pohádka plná kouzel, s jejichž pomocí kočka a Markétka s drakem bojovaly.

Obsah

1. Představení
2. Děj
3. Videozáznam derniéry
4. Scénář

1. Představení

Scénář: Zdeněk Wagner

Režie: Václav Slovák

Hrají:
Kočka Tantalina   Jana Štefelová
Markétka   Petra Veselá
Kouzelník Al Chymikus   Václav Slovák
Čarodějnice   Marie Solárová
Drak Plameňák   Tomáš Zelenka
Děd Vševěd   Jiří Kalina
Myši   Eva Kinnertová, Gabriela Hotová
Diváci, motýli   Zlata Benková, Veronika Bandevská

Zpracování kulis: Lucia Máhriková

Ilustrace pro plakát: Ivana Miklošková

Premiéra: Slezskoostravský hrad, Ostrava, 23. června 2015, 10 h, Chemie na hradě

Reprízy: Ostrava 27. a 28. listopadu 2015, Svět techniky

2. Děj

Kočka Tantalina oznamuje divákům, že přichází kouzelník Al Chymikus. Společně pak předvádějí kouzla plná ohně. Kočka připomene, že kouzelník slíbil, že stvoří dívku, která se bude o Tantalinu starat. Kouzelník tedy stvoří Markétku. Vtom přilétá drak Plameňák a unáší kouzelníka.

Čarodějnice vaří jed na myší a myši se jí posmívají, protože se to čarodějnici nedaří. Kočka s Markétkou přijdou k čarodějnici pro radu, jak zachránit kouzelníka. Čarodějnice slíbí, že poradí, ale napřed jí musí přinést tři vlasy, vlas, kterým se dá psát jako tužkou, vlas, který je červený, ale svítí zeleně, vlas, který štěká. Kočka s Markétkou nemají jinou možnost, jdou tedy shánět vlasy.

Kočka a Markétka se ptají motýlů, kde se dají sehnat takové zvláštní vlasy. Motýli řeknou, že to ví jedině Děd Vševěd. Cestu znají, odvedou je tam. Děd Vševěd jim napřed neche poradit, protože musí vyrábět hady, kterých je na světě málo. Pak jim dá tři vlasy a kouzelnickou knihu, kde je napsáno, jak se ty vlasy používají.

Myši se posmívají čarodějnici, že neumí čarovat. Vtom přijde kočka s Markétkou a předvedou jí vlasy. Požadují radu, jak vyzrát na draka. Čarodějnice jim řekne, že ona nikdy sliby neplní. Markétka jí pohrozí a začne vyjmenovávat vzácné plyny, jako by to byla čarodějná formule. Čarodějnice se lekne. Řekne, že žádné kouzlo opravdu na draka nepůsobí, ale drak se chce ženit a jeho milovaná dračice požaduje svatební dar. Poradí, jak by mohly draka oklamat a zachránit kouzelníka. Myši odejdou s kočkou a Markétkou.

Kočka, Markétka a myši přicházejí k drakovi. Co drakovi nesou a jestli se jim podaří kouzelníka zachránit, to se dozvíte v divadle.

3. Videozáznam derniéry

Trvání 45 minut, česky bez titulků.

4. Scénář

Stáhnout scénář: Kocka-a-Marketka.pdf