Ice Bear SoftОтчего / Proč

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

Jsem smutný, neb do tebe jsem zamilován,
a vím: tvou mladost, jíž svěží květ byl dán,
neušetří pomluv úkladný křik.
Za každý světlý den, či sladký okamžik
slzami a steskem osudu zaplatíš.
Jsem smutný... protože ty se veselíš.