Měření rozlišení

Rozlišení lze určit pomocí Siemensovy hvězda. Hvězda na obrázku dole má 36 paprskovitých černých čar. Změříme (použitím lupy) průměr středního kruhu bez rozlišení čar a hodnotu v milimetrech dosadíme do vzorce pod obrázkem.

Obrázek 1. Siemensova hvězda

Siemensova hvězda

Rozlišení = 36/(π d)