Počet barev

Obrázek 2. Diagram chromatičnosti CIE. (Šmok J., Pecák J., Tausk P.: Barevná fotografie. Druhé, upravené vydání, SNTL, Praha 1978.)

Diagram chromatičnosti CIE. (Šmok J., Pecák J., Tausk P.: Barevná fotografie. Druhé, upravené vydání, SNTL, Praha 1978.)

Lidské oko rozezná na podkově diagramu chromatičnosti CIE přibližně 150 barevných tónů, na čáře purpurů přibližně 30 tónů. Rozliší rozdíly jasu a sytosti v jednotkách procent, ale krok v gimpu je menší než půl procenta (1536 barevných tónů, 16777216 odstínů).

Barevná hloubka 8 bitů na kanál je dostatečná pro kvalitní zobrazení, ale při nutnosti větší barevné korekce je nepřijatelně malá a vede k posterizaci. Na monitoru často není posterizace dostatečně zřetelná, po vytištění vypadá podstatně hůře.