Ukázka naskenované fotografie

Obrázek 3. Vlevo sken bez jakéhokoliv zpracování, uprostřed inverze bez odečtení masky v gimpu, vpravo sken programem VueScan s automatickým vyvážením barev

Vlevo sken bez jakéhokoliv zpracování, uprostřed inverze bez odečtení masky v gimpu, vpravo sken programem VueScan s automatickým vyvážením barev