Zásady správné expozice

Při expozici se snažíme o správné vyvážení bílé. Není-li to možné, použijeme automat. Správnost expozice kontrolujeme pomocí histogramů na kontrolním snímku, přeexpozici nebo podexpozici upravíme použitím expoziční korekce.

Obrázek 9. Histogram správně exponovaného snímku

Histogram správně exponovaného snímku