Úvod

Text ve sborníku a tato prezentace se vzájemně doplňují. Čtení teoretických úvah a návodu na instalaci skeneru ponecháme zájemcům za domácí cvičení. Zde budeme předvádět praktické postupy.