Zdeněk Wagner

Skenování v Linuxu, profesionálně i pro radost

Open Workshop Olomouc
24. listopadu 2007

VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3