Ice Bear SoftSnídaně vědkyň, Praha 18. ledna 2011

Dne 18. ledna 2011 proběhla v budově presidia AVČR tisková konference k příležitosti zahájení Mezinárodního roku chemie. Následovala beseda nazvaná Snídaně vědkyň. Tato akce byla součástí celosvětového happeningu Women share a chemical moment in time. Součástí besedy bylo i propojení skypem s obdobnou akcí v Krakově. Můžete se podívat na fotografie z celé akce.

Se všemi diskutujícími dámami byly předtočeny medailonky, které byly promítnuty na začátku besedy. Medeailonky si můžete prohlédnout zde;

Z besedy byl pořízen zkrácený záznam, na který se též můžete podívat:

Pro zpravodajské účely byla vytvořena i krátná reportáž v angličtině: