Důvody pro jeho vytvoření:

  1. Existuje příliš mnoho verzí programu make s nekompatibilními formáty makefile, např. nmake používá definice ve formátu $(slovo), zatímco gnumake používá ${slovo}, některé vlastnosti nemusí být implementovány apod.

  2. Konkrétní verze programu make nemusí existovat pro všechny platformy a nemusí být OpenSource.