Výhody

  1. ANT je napsán v Javě a je OpenSource, funguje tedy na všech rozumných platformách.

  2. Formát antfile je XML.

  3. Úlohy odstiňují závislost na operačním systému (make musí použít copy v OS/2 a cp v unixech, ANT použije vždy <copy ... />).

  4. ANT umí zpracovat celé adresáře včetne podadresářů.

  5. Ve většině případů není nutno explicitně uvádět závislosti, ANT si je zjistí sám.

  6. Výhodné zejména pro kompilaci programů v Javě a pro práci s XML.