Poznámka

Všechny zde uvedené příklady jsem odladil doma v OS/2 a potom přenesl do Linuxu. Pouze bylo nutno přepsat spouštecí skript, protože v OS/2 používám REXX, kde se proměnné prostředí nastavují příkazem SET, v Linuxu používám BASH a proměnné se nastavují a předávají dalším procesům pomocí export.

Ve svém domovském adresáři (v Linuxu) mám soubor s následujícím obsahem:

if [ -f .antrc ] ; then
  . .antrc
fi

Soubor .antrc v aktuálním adresáři obsahuje definice:

export ANT_OPTS=...
export ANT_ARGS=...
export CLASSPATH=$CLASSPATH:...

Profil .bashrc obsahuje definice pro JAXP a pohodlný alias:

export parser='-Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl'
export saxon6='-Djavax.xml.transform.TransformerFactory=com.icl.saxon.TransformerFactoryImpl'
export saxon8='-Djavax.xml.transform.TransformerFactory=net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl'
alias aa='ant -projecthelp'