Základní struktura [trivial]

Defaultní jméno pro antfile je build.xml.

<?xml version='1.0' encoding='cp852' standalone='yes'?>
<project basedir='.' default='all'>
 <description>
  Sem přijde popis projektu, který se vypíše
  při uvedení parametru -projecthelp
 </description>

 <target name='all' description='Hlavní cíl'>
  ...
 </target>

 ...
</project>
 • basedir: hlavní adresář projektu

 • default: cíl, který se provádí implicitně, pokud není žádný zadán na příkazovém řádku

 • description se vypisuje v kódování podle aktuálního locale

 • Cíl (target) obsahuje jednu nebo více úloh (task).