Parametry, definice, vlastnosti...

Při spuštění lze na příkazovém řádku zadat vlastnosti způsobem -Dproperty=value. Uvnitř antfile se na ně lze téměř všude odvolávat pomocí ${property}.

Vlastnosti lze definovat též uvnitř antfile a přiřadit jim defaultní hodnotu, např.:

<property name='index.name' value='index.html'/>

Hodnotu lze změnit na příkazovém řádku, např. -Dindex.name=default.htm (pro MS IIS).