Modifikovaný projekt [definice]

<?xml version='1.0' encoding='cp852' standalone='yes'?>
<project basedir='.' default='help'>
<description>Demonstrace triviálních úloh</description>
<property name='soubor' value='destroy.xml'/>

<target name='help' description='Nápověda'>
<echo>Možnosti:
ant copy  -- kopírování souboru
ant delete -- mazání souboru
ant clean -- celkový úklid

Definice: -Dsoubor=jméno cílového souboru</echo>
</target>

<target name='copy' description='Kopírování souboru'>
  <copy file='build.xml' tofile='${soubor}' verbose='true'/>
</target>

<target name='delete' description='Mazání souboru' depends='copy'>
  <delete file='${soubor}' verbose='true'/>
</target>

<target name='clean' description='Celkový úklid'>
  <delete verbose='true'>
    <fileset dir='.' excludes='build.xml'/>
  </delete>
</target>
</project>