Důležité varování

Výrazem ${vlastnost} získáme jak hodnotu parametru pro ANT, tak hodnotu systémové vlastnosti JVM. Systémové vlastnosti se také definují pomocí -Dproperty=value, ale jinde, v ANT_OPTS. Pokud tedy něco nefunguje, přestože

<echo>
Hodnota vlastnosti xml.catalog.files je ${xml.catalog.files}
</echo>

vypisuje očekávanou hodnotu, ověřte si, zda jste omylem nedefinovali systémovou vlastnost jako parametr pro ANT.

Přesně z tohoto důvodu mi při zpracování DocBookového dokumentu nefungovaly katalogové soubory.