Kopírování více souborů [mcopy]

<?xml version='1.0' encoding='cp852' standalone='yes'?>
<project basedir='.' default='copy'>
<description>Kopírování více souborů</description>

<property name='root' location='test'/>

<target name='copy' description='Kopírování'>
 <fail unless='www.kosek.cz'>
Zdrojový adresář musí být definován ve vlastnosti www.kosek.cz
 </fail>
 <fail unless='dest'>
Cílový adresář musí být definován ve vlastnosti dest
 </fail>
 <copy todir='${root}/${dest}' verbose='true'>
  <fileset dir='${www.kosek.cz}'
       includes='**/*.html **/*.css'/>
 </copy>
</target>

<target name='clean' description='Úklid'>
 <delete dir='${root}' verbose='true'/>
</target>

</project>

Vlastnost www.kosek.cz je v OS/2 definována v souboru antrc.cmd:

/* Ant per-directory RC file */
call envset 'ANT_ARGS . -Dwww.kosek.cz=e:\os2httpd\documents\www.kosek.cz'

V Linuxu ji definujeme v souboru .antrc:

#!/bin/bash
export ANT_ARGS=-Dwww.kosek.cz=/home/zw/documents/www.kosek.cz