Kompilace

Soubory *.class obvykle ukládáme v jiném adresáři, abychom usnadnili úklid. Pokud nejsou použité moduly v CLASSPATH při běhu ANT, definujeme je pomocí vnořeného elementu <classpath>. Při kompilaci současně vytvoříme soubor META-INF/MANIFEST.MF.

<target name='edip' depends='init'
    description='Compile the basic Edip classes'>
 <javac srcdir='src' destdir='build/edip'>
  <classpath>
   <pathelement location='${dom4j}'/>
  </classpath>
 </javac>

 <manifest file='${manifest.edip}'>
  <attribute name='Main-Class'
        value='cz.cas.icpf.hroch486.selfml.Edip'/>
 </manifest>
</target>