Spouštění programu

Antfile obsahuje cíl, který nainstaluje nefunkční verzi programu . Úmyslně nejsou definovány závislosti. Parametr fork='true' by spustil úlohu v jiné JVM.

<target name='install' description='Installation'>
 <java classname='cz.cas.icpf.hroch486.selfml.Edip'>
  <classpath>
   <pathelement location='${jarfile}'/>
   <pathelement location='${dom4j}'/>
   <pathelement location='${jaxen}'/>
  </classpath>
  <sysproperty key='edip.config'
         file='build/edipcfg.xml'/>
  <arg value='-add'/>
  <arg value='cz.cas.icpf.hroch486.selfml.spreadsheet.MSExcelParser'/>
  <arg value='cz.cas.icpf.hroch486.selfml.gems.Gems1311'/>
 </java>
</target>