Transformace jednoho souboru [pivo]

Transformace je volána přímo prostřednictvím rozhraní TrAX.

<target name='convert'
    description='Convert data to the output format'>
 <xslt style='pivo.xsl'
    in='1Vz_bez_PIVO_Pruvodka.xml'
    out='vysledek1Vz_bez_PIVO_Pruvodka.xml'>
  <param name='global'
      expression='1Vz_bez_PIVO_Global.xml'/>
 </xslt>
</target>