Transformace sady souborů [cstug]

Ukážeme si transformaci sady XSL stylů do HTML. Stylu jsou převzaty ze stránek Zpravodaje Československého sdružení uživatelů TeXu. Musíme použít vnořený element <mapper>, abychom *.xsl transformovali na *.xsl.html. Pouhým definováním přípony v úloze <xslt> by došlo k uříznutí přípony, takže bychom transformovali *.xsl na *.html.

<target name='html'
    description='Create HTML versions of the files'>
 <xslt basedir='.'
    destdir='.'
    style='csbulweb2.xsl'
    includes='*.xsl'>
  <mapper type='glob' from='*' to='*.html'/>
 </xslt>
</target>