Ukázka (hroch486)

Ukázka antfile pro generování dvojjazyčných stránek na http://hroch486.icpf.cas.cz/wagner/ využívajících metodu sjednání obsahu (content negotiation). Transformace je prováděna Saxonem verze 8.

<property name='htmldir' location='${www.documents}/wagner'/>
<property name='engonly' value='gnostics/gt.xml,404.xml'/>

<target name='shtml' depends='init'
    description='Make shtml files from xml'>
 <echo level='info'
    message='Generating Czech documents'/>
 <xslt processor='trax'
    basedir='xml'
    destdir='${htmldir}'
    extension='.shtml.cs.iso8859-2'
    style='xslt/xml2html.xsl'
    excludes='${engonly}'
    includes='**/*.xml'>
  <outputproperty name='encoding'
          value='iso-8859-2'/>
  <outputproperty name='{http://saxon.sf.net/}character-representation'
          value='native;decimal'/>
  <param name='DocumentLanguage' expression='cs'/>
 </xslt>

 <echo level='info'
    message='Generating English documents'/>
 <xslt processor='trax'
    basedir='xml'
    destdir='${htmldir}'
    extension='.shtml.en'
    style='xslt/xml2html.xsl'
    excludes='${engonly}'
    includes='**/*.xml'>
  <outputproperty name='encoding'
          value='iso-8859-1'/>
  <outputproperty name='{http://saxon.sf.net/}character-representation'
          value='decimal;decimal'/>
  <param name='DocumentLanguage' expression='en'/>
 </xslt>

 <echo level='info'
    message='Generating No-Language documents'/>
 <xslt processor='trax'
    basedir='xml'
    destdir='${htmldir}'
    extension='.shtml.shtml'
    style='xslt/xml2html.xsl'
    excludes='${engonly}'
    includes='**/*.xml'>
  <outputproperty name='encoding'
          value='iso-8859-1'/>
  <outputproperty name='{http://saxon.sf.net/}character-representation'
          value='decimal;decimal'/>
 </xslt>

 <echo level='info'
    message='Generating single-language documents'/>
 <xslt processor='trax'
    basedir='xml'
    destdir='${htmldir}'
    extension='.shtml'
    style='xslt/xml2html.xsl'
    includes='${engonly}'>
  <outputproperty name='encoding'
          value='iso-8859-1'/>
  <outputproperty name='{http://saxon.sf.net/}character-representation'
          value='decimal;decimal'/>
  <param name='DocumentLanguage' expression='en'/>
 </xslt>
</target>