Závislost na importovaném souboru

ANT neumí vyhodnotit závislost na importovaném souboru. Pomůžeme mu úlohou <dependset>. Pokud je některý ze zdrojových souborů novější než některý z cílových souborů, úloha všechny cílové soubory vymaže.

Pozor: soubory se vymažou i v případě, že některý ze zdrojových či cílových souborů neexistuje. Pokud použijete <srcfilelist> a v atributu file uvedete např. *.xml, pak Ant soubor *.xml nenajde a bez varování bude všechny cílové soubory považovat za staré a vymaže je. Hvězdičku smíte použít v elementu <srcfileset>, viz příklad.

<target name='xmldepend'
    description='Dependence on the included files'>
 <dependset>
  <srcfileset dir='include' includes='*.xml'/>
  <targetfileset dir='${htmldir}'
          includes='**/*.shtml.* **/*.shtml'
          excludes='slides/**/*'/>
 </dependset>
</target>