Transformace schémat [rng]

Zde předvedeme konverzi Relax NG na Schema pomocí programu trang. Ve stejném adresáři musí být též jing. Úloha <uptodate> nastaví příslušnou vlastnost, pokud cílový soubor existuje a je novější než zdrojový soubor.

<target name='-xsdmade'
    description='Test whether xsd files are up-to-date'>
 <uptodate property='xsd.made'
      srcfile='cstugbulletin.rng'
      targetfile='cstugbulletin.xsd'/>
</target>

<target name='xsd'
    depends='-xsdmade'
    unless='xsd.made'
    description='Convert Relax NG to Schema files'>
 <java jar='${trang.jar}' fork='true'>
  <arg file='cstugbulletin.rng'/>
  <arg file='cstugbulletin.xsd'/>
 </java>
</target>

Poznámka: <java jar='...'> nefunguje v OS/2 počínaje ANT verze 1.6.3beta1.