make-slides

Výraz @{name} se odvolává na hodnotu příslušného atributu. Element <make-slides> může nepovinně obsahovat element <java-params>. Ten je definován jako implicitní, takže nemusí být uveden, stačí uvést pouze jeho obsah. Implicitní element lze použít pouze v případě, že je povolen pouze jediný element.

<macrodef name='make-slides'>
 <attribute name='source'/>
 <attribute name='destdir'/>
 <attribute name='style' default='${style}'/>
 <attribute name='outputname'
       default='frames${html.ext}'/>
 <attribute name='result'
       default='${index}'/>
 <attribute name='class'
       default='com.icl.saxon.StyleSheet'/>
 <attribute name='xmlreader'
       default='org.apache.xml.resolver.tools.ResolvingXMLReader'/>
 <attribute name='catresolver'
       default='org.apache.xml.resolver.tools.CatalogResolver'/>
 <element name='java-params'
      optional='true' implicit='true'/>
 <sequential>
  <java classname='@{class}' failonerror='true'>
   <arg value='-x'/>
   <arg value='@{xmlreader}'/>
   <arg value='-y'/>
   <arg value='@{xmlreader}'/>
   <arg value='-r'/>
   <arg value='@{catresolver}'/>
   <arg value='-l'/>
   <arg file='@{source}'/>
   <arg file='@{style}'/>
   <arg value='use.extensions=1'/>
   <arg value='saxon.character.representation=native'/>
   <arg value='chunker.output.encoding=iso-8859-2'/>
   <arg value='active.toc=1'/>
   <arg value='dynamic.toc=1'/>
   <arg value='keyboard.nav=1'/>
   <arg value='base.dir=@{destdir}/'/>
   <arg value='overlay.logo=graphics/logo.gif'/>
   <arg value='graphics.dir=graphics'/>
   <arg value='script.dir=browser'/>
   <arg value='css.stylesheet.dir=browser'/>
   <arg value='css.stylesheet=slides-frames.css'/>
   <java-params/>
  </java>
  <move file='@{destdir}/@{outputname}'
     tofile='@{destdir}/@{result}'/>
 </sequential>
</macrodef>