Spuštění obecných programů [dn]

ANT umožňuje spuštění jakéhokoliv programu. Je podporováno přesměrování standardního vstupu i výstupu jak do souborů, tak do vlastností ANTu. K dispozici jsou dvě úlohy:

 • <apply> provede daný program nad seznamem souborů

 • <exec> spustí jakýkoliv program s libovolnými parametry

Ukázka vyžaduje funkční instalaci LaTeXu, balíček devnag a balíček getopt z mých předběžných balíčků.

<?xml version='1.0' encoding='cp852'?>
<project basedir='.' default='view'>
<description>
Ukázka spouštění obecných programů.
Závislosti nejsou korektně nastaveny.
</description>

<target name='devnag' description='Preprocessor'>
 <exec executable='devnag'>
  <arg value='wsdn'/>
 </exec>
</target>

<target name='latex' depends='devnag'
    description='LaTeX'>
 <exec executable='latex'>
  <arg value='wsdn'/>
 </exec>
</target>

<target name='dvips' depends='latex'
    description='Run dvips'>
 <exec executable='dvips'>
  <arg value='wsdn'/>
 </exec>
</target>

<target name='view' depends='dvips'
    description='View the result'>
 <exec executable='e:\gs\gsview2\gvpm.exe' os='OS/2'>
  <arg file='wsdn.ps'/>
 </exec>
 <exec executable='ps2pdf' os='Linux'>
  <arg file='wsdn.ps'/>
  <arg file='wsdn.pdf'/>
 </exec>
 <exec executable='acroread' os='Linux'>
  <arg file='wsdn.pdf'/>
 </exec>
</target>

<target name='clean' description='Clean'>
 <delete>
  <fileset dir='.'
       excludes='*.xml *.dn *.eps *.sty'/>
 </delete>
</target>

</project>