Environmentální proměnné

  • dom4j_jar: cesta k dom4j.jar

  • jaxen_jar: cesta k jaxen.jar

  • saxon_jar: cesta k saxon.jar verze 6.x

  • saxon8_jar: cesta k saxon.jar verze 8.x

  • msv_jar: cesta k msv.jar

  • isorelax_jar: cesta k isorelax.jar (pro funkčnost uvedených příkladů potřebujete moji verzi, ale soubor nesmíte přejmenovat, jinak přestane fungovat msv z příkazového řádku)

  • trang_jar: cesta k trang.jar, jing.jar musí být ve stejném adresáři

  • resolver_jar: cesta k resolver.jar