Katalogový soubor

Také si musíte upravit katalog podle konkrétního umístění souborů ve svém počítači. Zde je relevantní část mého souboru catalog.xml:

<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog" prefer="public">

<rewriteURI
    uriStartString="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/"
    rewritePrefix="stylesheet/docbook-xsl-1.68.1/"/>

<group xml:base="file:/E:/XMLclasses/dtd/">
<public publicId="-//Norman Walsh//DTD Slides XML V3.0b1//EN"
       uri="../stylesheet/slides-3.3.1/schema/dtd/slides.dtd"/>
</group>

<group xml:base="file:/E:/XMLclasses/dtd/docbook/">
<delegatePublic publicIdStartString="-//OASIS" catalog="catalog.xml"/>
</group>
</catalog>