Úklid příkladů

Cíl clean volá antfile pro příklady. Projekt trivial nemá cíl clean, v projektu edip musíme použít veryclean.

<target name='clean' description='Clean examples'>
 <subant target='clean'>
  <dirset dir='.' includes='examples/*'
      excludes='examples/edip examples/trivial'/>
 </subant>
 <ant target='veryclean' dir='examples/edip'/>
</target>