Zipování souborů pro přenos do notebooku

Zipuje se kompletní adresář, přidává se soubor, který v notebooku nemám.

<target name='zip' depends='all,clean'
    description='Zip the files for transport to my notebook'>
 <fail unless='temp.dir'
    message='Property "temp.dir" is not defined'/>
 <copy file='${zwhroch.tools}/slides.js.diff'
    tofile='${slides.dir}/slides.js.diff'/>
 <delete file='${temp.dir}/${zip.file}'/>
 <zip destfile='${temp.dir}/${zip.file}'>
  <zipfileset dir='.' prefix='Warpstock2005'/>
 </zip>
 <delete file='${slides.dir}/slides.js.diff'/>
</target>