Příprava distribuční verze

Při zipování se ignorují komerční příklady a přidávají se soubory, které nemám v adresářovém stromě tohoto projektu.

<target name='dist' depends='clean'
    description='Make distribution file'>
 <delete file='${dist.file}'/>
 <fail if='primary.computer' message='This is the primary computer!'/>
 <copy file='${isorelax}' tofile='isorelax.jar'/>
 <zip destfile='${dist.file}'>
  <zipfileset dir='.' prefix='${dist.prefix}'
        excludes='**/*ptak.eps examples/hroch/**/* examples/pivo/**/*
             examples/hroch examples/pivo isorelax.jar
             ${slides.dir}/slides.js.diff'/>
  <zipfileset dir='.' includes='ptak.eps'
        fullpath='${dist.prefix}/examples/dn/ptak.eps'/>
  <zipfileset dir='.' includes='isorelax.jar'
        fullpath='${dist.prefix}/zw-modification/isorelax.jar'/>
  <zipfileset dir='${ant.slides}/browser' includes='slides.js'
        fullpath='${dist.prefix}/zw-modification/slides.js'/>
  <zipfileset dir='${slides.dir}' includes='slides.js.diff'
        fullpath='${dist.prefix}/zw-modification/slides.js.diff'/>
 </zip>
 <delete file='isorelax.jar'/>
</target>