ANT není jen mravenec...

ANT (Another Neat Tool) je nástroj obdobný známé utilitě make. Slouží k automatizaci větších projektů.