Práce s XML

Většina programů pro práci s XML je psána v Javě. ANT je tedy výhodný, protože se JVM startuje pouze jednou. Pokud bychom použili make, startovali bychom JVM opakovaně v každé úloze, což by bylo výrazně pomalejší.