Java

  • Objektově orientovaný jazyk s přísnou typovou kontrolou

  • Kompiluje se na bytecode

  • Bytecode je interpretován pomocí Java Virtual Machine (JVM) resp. Java Runtime Environment (JRE)

  • Bytecode je přenositelný na všechny platformy, pro něž existuje JVM

  • Pro kompilaci potřebujete Java Software Development Kit (Java SDK)

Pozor! Java je něco jiného než JavaScript!

Uživatel OS/2 je často odkázán sám na sebe a své schopnosti, proto si musíme říci něco o programování.