Zapouzdření (encapsulation)

Java je striktně objektový jazyk. Žádné funkce nemůže existovat samostatně, musí být definována jako metoda uvnitř nějaké třídy. Může však být statická, tj. lze ji použít, i když žádná instance dané třídy neexistuje (používá se pro matematické funkce a pro metodu main, o níž si povíme později).