Dědičnost (inheritance)

Třída může sloužit jako základ pro odvození jiné třídy. Odvozená třída dědí všechny metody základní třídy, pokud nejsou předefinovány.