Veřejné třídy a metody

Třídy a metody mohou mít modifikátor přístupu. Zvnějšku jsou dostupné jen veřejné metody a třídy. Ty jsou označeny klíčovým slovem public.

Další modifikátory přístupu jsou důležité pouze pro programátory, proto se jimi nebudeme zabývat.