Applet

Applet nelze spustit samostatně. Potřebujeme k tomu Applet Viewer nebo webový prohlížeč. Spouští se třída odvozená z třídy Applet. Obvykle je budete spouštět přímo z webu, aniž byste věděli o tom, že spouštíte applet. Musíte mít ovšem Java plugin.

Primitivní příklad appletu včetně zdrojového kódu najdete na http://hroch486.icpf.cas.cz/ehlt/.