Hybridní aplikace

Hlavní třída může být odvozena z třídy Applet a obsahovat jak potřebné metody pro běh appletu, tak veřejnou statickou metodu main. Pak lze aplikaci spouštět oběma způsoby. Při každém ypu spuštění může aplikace provádět jinou činnost.