Systémové vlastnosti (system properties)

JVM odstiňuje aplikace od závislosti na platformě:

  • JVM nemá transparentní přístup k proměnným prostředí.

  • Funkci proměnných prostředí přebírají systémové vlastnosti.

  • Systémové vlastnosti jsou programově dostupné.

  • Základní systémové vlastnosti jsou definovány v implementaci JVM (např. můžeme ze systémových vlastností zjistit, zda se na dané platformě používá obyčejné, nebo zpětné lomítko).

  • Systémové vlastnosti lze definovat na příkazovém řádku způsobem -Dvlastnost=hodnota (viz též přednáška o ANTu).