Proměnná prostředí CLASSPATH

V této proměnné se uvádí seznam cest, odkud začíná prohledávání. Je to podobné proměnné PATH. Pokud definujeme:

SET CLASSPATH=C:\myfiles;E:\foreign;F:\packages\edip.jar

pak při hledání Edip.class z předminulého slajdu JVM postupně zkusí:

  1. C:\myfiles\cz\cas\icpf\hroch486\selfml\Edip.class

  2. E:\foreign\cz\cas\icpf\hroch486\selfml\Edip.class

  3. cz/cas/icpf/hroch486/selfml/Edip.class v archivu F:\packages\edip.jar