Explicitní uvedení jména hlavní třídy

java -classpath X:\path -Dname=value net.sf.saxon.Transform args

Tento způsob lze použít vždy.