Manuál obsahuje jednoznačnou instrukci

Přečteme si, zda se aplikace spouští uvedením jména třídy, nebo parametrem -jar, co dále potřebujeme v CLASSPATH, jaké systémové vlastnosti musí být definovány, jaké má program parametry.

Příkladem takto dobře dokumentovaného programu s velmi jednoduchým spouštěním je XSLT procesor Saxon.