NoClassDefFoundError

Výjimka java.lang.NoClassDefFoundError znamená, že JVM nenašla požadovanou třídu. Jméno nenalezené třídy je v chybové zprávě uvedeno. Následuje výpis obsahu zásobníku, takže lze zjistit, kde k této chybě došlo.

Možné příčiny:

  1. Chybně uvedené jméno hlavní třídy

  2. Chybějící cesta v CLASSPATH

  3. Překlep v CLASSPATH

  4. Překlep v parametru -jar

  5. Není nainstalován některý potřebný nástroj

  6. Špatná verze některého nástroje