Ice Bear SoftŘecké číslovky (Αριθμητικά)

Tato stránka je vytvořena pro ty, kdo se učí řecky a chtějí si procvičovat znalost číslovek. Program prověřuje znalost slov i symbolů: (3 = γ', 15 = ιε')...

Pokud jsou zobrazena řecká slova či symboly, zadávejte své odpovědi číslicemi. Zobrazí-li se číslice, zadávejte odpovědi podle instrukcí buď slovně, nebo pomocí symbolů.

Tabulku číslovek lze zobrazit kliknutím na trojúhelníček u slova Αριθμητικά.

Αριθμητικά
0μηδέν 
1ένας, μία, μια, έναα'
2δύο, δυοβ'
3τρεις, τρίαγ'
4τέσσερις, τέσσεραδ'
5πέντεε'
6έξιστ', ϛ'
7εφτά, επτάζ'
8οχτώ, οκτώη'
9εννιά, εννέαθ'
10δέκαι'
11έντεκαια'
12δώδεκαιβ'
13δεκατρίαιγ'
14δεκατέσσεραιδ'
15δεκαπέντειε'
16δεκαέξι, δεκάξιιστ', ιϛ'
17δεκαεπτά, δεκαεφτάιζ'
18δεκαοκτώ, δεκαοχτώιη'
19δεκαεννέα, δεκαεννιάιθ'
20είκοσικ'
30τριάνταλ'
40σαράνταμ'
50πενήνταν'
60εξήνταξ'
70εβδομήνταο'
80οξδόνταπ'
90ενενήνταϟ'
100εκατόρ'
200διακόσιασ'
300τριακόσιατ'
400τετρακόσιαυ'
500πεντακόσιαφ'
600εξακόσιαχ'
700επτακόσια, εφτακόσιαψ'
800οκτακόσια, οχτακόσιαω'
900εννιακόσιαϡ'
1000χίλια

Jste-li připraveni, můžete zahájit kviz. Hodně štěstí.