Ice Bear SoftČeská/slovenská (TeXová), fonetická dévanágarská a gudžarátská, arménská (podle Mac OS X) klávesnice xkb, v.2.0

Tyto soubory nejsou považovány za software. Jsou to pouze konfigurační soubory pro xkb a nejsou tedy autorským dílem. Soubory jsou poskytovány volně a mohou být volně šířeny samostatně i jako součást libovolné kolekce. Mohou být součástí distribuce Linuxu. Mohou též být zdrojem odvozeného díla.

Pokud je vyžadována specifická licence, je možno výše uvedený text chápat jako „Public Domain“.

V éře psacích strojů hrála minimalizace počtu kláves důležitou roli pro zmenšení velikosti klávesnice. Některé psací stroje dokonce neobsahovaly číslice 01. Místo nich byla používána písmena Ol. Matematické symboly nebyly dostupné vůbec. Rozložení kláves na českých psacích strojích bylo uzpůsobeno snadnému psaní českých textů.

V počátcích počítačové éry byly počítače využívány výhradně k programování a zpracování dat. Klávesnice byly rozšířeny o numerickou část. Byla podporována pouze znaková sada US ASCII (nebo EBCDIC). Programátoři přivykli americké klávesnici používané na děrovacích strojích.

Později byly operační systémy lokalizovány. Jedinou normalizovanou klávesnicí byla ta, která se používala na starých psacích strojích. To je důvod, proč právě ta byla implementována. Mnoho znaků však na této klávesnici chybí. Byly tedy vloženy na místa, která jsou dostupná obvykle s použitím AltGr. Takový způsob psaní je však nepohodlný. Pokud uživatel píše programy na americké klávesnici a běžné texty na národní klávesnici, snadno dělá chyby. Cílem tedy bylo maximálně využít možností systému xkb a připravit takové rozložení kláves, které obsahuje všechny symboly na stejných místech jako americká klávesnice, a navíc umožňuje psaní českých textů.

V před-unicodové éře nebylo možné psát dévanágarské texty přímo. Bylo vytvořeno několik systémů pro jejich zápis. Frans Velthuis vytvořil systém podobný transliteracím používaným v učebnicích a slovnících. Později byla tato transliterace upravena pravděpodobně podle inspirace systémem ITRANS. Transliterace je fonetická, proto uživatelé najdou snadno znaky na americké klávesnici. Tradiční indické psací stroje však měly jiné rozložení kláves. Toto schéma bylo implementováno v operačních systémech, ale pro západní uživatele není pohodlné.

Cílem bylo vytvoření rozložení kláves tak, aby co nejvíce odpovídalo Velthuisově transliteraci. Bylo nutno přijmout několik změn. Později bylo přidáno několik dalších znaků, například symbol indické rupie.

Gudžarátská klávesnice (přidaná ve v.2.0) je vytvořena na základě stejných principů jako dévanágarská.

Standardní arménská klávesnice má příliš mnoho písmen na místech, která si nelze snadno zapamatovat. Verze v této kolekci (přidaná ve v.2.0) vychází z uspořádání v Mac OS X, které je logičtější.

Před instalací si rozhodně přečtěte návod!

Download:

Jsem donucen k tomu, abych svou programátorskou prací sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž své programy, vstupní data i výsledky výpočtů na CD a DVD.