Ice Bear SoftNeutrální a přechodové filtry NiSi

1. Úvod
2. Neutrální filtry (ND)
3. Přechodové filtry (GND)
4. Natural night
5. Provedení testů a výsledky
6. Závěr
7. Po závěru...

1. Úvod

Na této stránce se budeme věnovat sadě filtrů NiSi V6, Professional Kit. Když jsem v informacích porovnal obsah s levnější verzí Starter Kit, dospěl jsem k názoru, že mi v ní chybí důležité filtry, které bych si musel dokoupit, což by nakonec bylo možná ještě dražší než ta provesionální sada. Sada obsahuje tyto typy filtrů:

Filtry prvních tří typů mají obdélníkový tvar a zasouvají se do speciálního držáku, který je součástí sady. Polarizační filtr se sroubuje do objímky držáku, která je uzpůsobena tak, aby šlo filtrem nezávisle otáčet i v případě, že jsou nasunuty jiné filtry.

 Začátek stránky 

2. Neutrální filtry (ND)

Tyto filtry slouží k omezení množství světla. Používají se v situaci, kdy potřebujeme prodloužit expoziční čas a snížením citlivosti a zavřením clony to již nejde. Filtry nesmí měnit barvu obrazu.

 Začátek stránky 

3. Přechodové filtry (GND)

Tyto filtry jsou určeny ke ztmavení části obrazu, většinou oblohy. Různé druhy se navzájem liší ostrostí přechodu. Filtry nesmí měnit barvu obrazu.

Srovnávací obrázky byly pořízeny v plně manuálním režimu. ISO bylo nastaveno na 200, clona na 8 a čas byl změřen tak, aby první obrázek byl správně exponován. Stejné nastavení bylo použito pro všechny snímky. Vždy se střídají snímky bez filtru a s filtrem. Ne vždy se při rychlém snímání podařilo umístit přechod do nejvhodnější polohy.

None
Bez filtru
GND 0.9, Reverse
Přechodový, GND 0.9, Reverse
None
Bez filtru
GND 4, Hard
Přechodový, GND 4, Hard
None
Bez filtru
GND 0.9, Medium
Přechodový, GND 0.9, Medium
None
Bez filtru
GND 0.9, Soft
Přechodový, GND 0.9, Soft
None
Bez filtru
 Začátek stránky 

4. Natural night

Tento filtr odstraňuje světlo výbojek. Používá se při fotografování měst s nočním osvětlením.

 Začátek stránky 

5. Provedení testů a výsledky

Nisi App V kapitole Vliv ISO na digitální šum jsme zjistili, že za určitých podmínek může docházet k problémům při automatickém zaostřování. Při tomto testu bylo tedy použito manuální ostření v živém náhledu. Abychom docílili dobré kresby, zvolili jsme pro všechny snímky ISO 200 a clonu 8. Expozice pak byla nastavena podle šedé tabulky. Podle šedé tabulky bylo nastaveno i vyrovnání bílé. Šedá tabulka je pro kontrolu i na prvním snímku. Snímky s přechodovými filtry a filtrem natural night byly exponovány za stejných podmínek, byl použit plně manuální režim. Při snímcích s neutrálními filtry byl měněn expoziční čas. Hodnota byla určena pomocí aplikace NiSi ND Calculator. Nebyl testován filtr ND32000, protože, jak ukazuje náhled vpravo, expoziční čas by byl příliš dlouhý. Samozřejmě by to šlo kompenzovat jinak, ale pak bychom nedodrželi stejné podmínky pro všechny snímky. Aplikace je sice dostupná zdarma, ale verze pro iOS má jeden problém. Její název je v App Store pouze čínsky. Instaloval jsem tedy aplikaci, jejíž název je na tomto obrázku:

ND Calculator

Výhodou aplikace je odpočet času při dlouhé expozici. Tato funkce se hodí při nastavení závěrky na bulb nebo time. Při expozici používám zpoždění závěrky o 3 sekundy, abych zabránil roztřesení. Používám tichý režim, takže skutečné otevření závěrky mohu jen odhadnout. Přesto jsem se při použití filtru ND1000 netrefil do určeného času jen o desetinu sekundy.

EXIF obsahuje pouze informace, které si přístroj umí přečíst. Filtry však s tělem přístroje nijak nekomunikují, tato informace tudíž v EXIF není. Do legendy k obrázkům byla doplněna ručně. Naproti tomu v režimu bulbtime doplní skutečně naměřený expoziční čas.

Grey table
Grey table; Shutter Speed: 1/5
No filter
No filter; Shutter Speed: 1/5
Grad soft
Grad soft; Shutter Speed: 1/5
Grad soft, different position
Grad soft, different position; Shutter Speed: 1/5
Grad medium
Grad medium; Shutter Speed: 1/5
Grad reverse
Grad reverse; Shutter Speed: 1/5
ND8
ND8; Shutter Speed: 2
ND64
ND64; Shutter Speed: 13
ND1000
ND1000; Shutter Speed: 204.1
Natural night
Natural night; Shutter Speed: 0.3
No filter
No filter; Shutter Speed: 1/5
 Začátek stránky 

6. Závěr

Možná jsem se měl nejdříve podívat na video od Jana Březiny. Na druhou stranu bych býval odhadl čistě instinktivně (na základě svých znalostí fyziky a chemie), že přechodový filtr soft moc nedává smysl, zatímco hard je mnohem užitečnější, ale nenapadlo mě, že soft v sadě je, hard nikoli. Už jsem si hard dokoupil. Nevím, jestli je to dočasný covidový výpadek, ale zdá se, že jsem sehnal poslední kus dostupný v ČR. Použití ND8 si dokážu představit, protože mě baví i noční focení, ale ND32000 asi nikdy nepoužiju. Mechanickou odolnost zatím hodnotit nemohu, filtry mám krátkou dobu a na zem jsem zatím upustil jen polarizační filtr, nestalo se mu nic. Optická kvalita je zřejmá ze snímků. Polarizační filtr je popsán na samostatné stránce.

 Začátek stránky 

7. Po závěru...

Po dokončení textu jsem šel fotit a při zpracování v darktable mě napadlo, jak moc jsou vlastně přechodové filtry potřebné. Přechod na fyzickém filtru je vždy přímkový, ale v darktable je možno použít zakřivený přechod. Tím by se však ztmavila u budova, proto je nutno přidat parametrickou masku, která ovlivní jen oblohu. Předpokladem je samozřejmě ukládání raw, jinak bychom si takové zásahy nemohli dovolit. Ukázka ztmavení oblohy je níže.

Mask
Kostel
Kostel
Maska (žlutě) Účinek masky

Další dvě ukázky byly připraveny v gimpu. Z jednoho snímky ve formátu byly připraveny dva různě exponované. Maska se nejpohodlněji připravuje pro nejsvětlejší část. Do spodní vrstvy tedy byl vložen obrázek s expozicí podle oblohy, v horní vrstvě je obrázek exponovaný podle popředí, ale maska propustí oblohu ze spodní vrstvy. Obě vrstvy jsou vytvořeny z jednoho snímku ve formátu raw, při fotografování tedy nepotřebujeme stativ.

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

Poslední příklad ukazuje ztmavení průhledů. Jedna vrstva obsahuje snímek exponovaný na interiér, druhá na průhled. Všimněte si, že maska odstraní i lesk podlahy, zejména v levém dolním rohu. Opět jsou obě vrstvy vytvořeny z jediného snímku ve formátu raw. Přechodový filtr je v tomto případě nepoužitelný.

Agra Fort
Agra Fort

Budoucí praxe ukáže, zda jsou přechodové filtry potřebné, nebo je může plně zastoupit kvalitní software pro zpracování snímků ve formátu raw. V každém případě jsme si ukázali případy, kdy přechodový filtr použít nelze.

 Začátek stránky