Ice Bear Softदूरसंवाद / DURSAMVAD — náhledy

1. Hlavní stránka

Toto je náhled hlavní stránky, která umožňuje volbu režimu.

Main

2. Nastavení portů

Nastavení portů lze zvolit před vstupem do daného režimu. Na obrázku vidíte dialog pro nastavení portů pro Monitor mode. Všimněte si, že každé rozhraní může mít jiné parametry.

Port settings

3. Terminal mode

Terminál nabízí komunikaci mezi počítačem a sériovým zařízením. Zobrazuje se komunikace i stav modemových signálů. V okamžiku sejmutí obrazovky byl kurzor nad výběrovým boxem LF.

Terminal mode

4. Monitor mode

Monitor pasivně zaznamenává komunikaci dvou sériových zařízení včetně stavu modemových signálů. V okamžiku sejmutí obrazovky byl kurzor nad tlačítkem Close.

Monitor mode

5. Help

Zde vidíte okno s nápovědou. Text obsahuje též hypertextové odkazy na příbuzné stránky a pamatuje si historii prohlížení. V okamžiku snímání obrazovky byl kurzor umístěn nad tlačítkem Contents.

Help

Jsem donucen k tomu, abych svou programátorskou prací sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž své programy, vstupní data i výsledky výpočtů na CD a DVD.