Ice Bear SoftMenu s URI jmenných prostorů a veřejných identifikátorů pro EPM

Tento balíček je poskytován TAK, JAK JE bez jakékoliv záruky. není zamýšlen jako produkční software. Měl by pouze sloužit jako příklad. Pokud se vám líbí, můžete ho používat a dále šířit. Když si vezmete programový kód z učebnice nebo časopisu, musíte sami posoudit, zda funguje či nefunguje. Naložte s tímto balíčkem obdobným způsobem.

Tento balíček je užitečný těm, kdo píší XML soubory. Často potřebujeme zapsat URI jmenného prostoru jebo veřejný identifikátor DTD. Stěží si někdo pamatuje všechny URI a veřejné identifikátory. Místo hledání ve specifikacích nebo pátrání ve starých souborech jsem se rozhodl, že tyto informace vložím do menu svého editoru. Jestli se vám líbí moje volba, můžete použít zkompilovanou verzi, ale pravděpodobnější je, že si budete chtít upravit zdrojový soubor a překompilovat. Anglická dokumentace je součástí balíčku.

Představte si, že píšete dokument XHTML. Ten musí začínat deklarací DTD, takže musíte znát veřejný identifikátor. Máte-li tento balíček, můžete jej najít v menu (kliknutím na náhled obrázku zobrazíte obrázek v plné velikosti v samostatném okně):

Nyní je veřejný identifikátor element na svém místě. Dokumentní element vyžaduje deklaraci jmenného prostoru. Nejprve napíšete ručně <html xmlns=' a pak vyhledáte URI jmenného prostoru v menu:

Nakonec uzavřete otevírací značku <html> a můžete psát obsah.

Download: namespace.zip, 4 KB