Ice Bear SoftHindský slovník pro XMLmind a <oXygen/>

Obsah

1. Úvod
2. Instalace
3. Podrobné informace
4. Download

1. Úvod

Tento balíček obsahuje slovník pro hindštinu ve formátu vhodném pro editory XMLmind a <oXygen/>. Seznam slov byl převzat ze souboru určeného pro aspell: aspell6-hi-0.01-0.tar.bz2.

Balíček je poskytován pod licencí GPL stejně jako původní slovník pro aspell.

 Začátek stránky 

2. Instalace

Po rozbalení balíčku získáte několik souborů. Klíčový je pro vás soubor hi.dar. Zkopírujte jej do adresáře uvedeného v manuálu editoru.

Tento manuál je též součástí balíčku. Nemusíte si tuto stránku samostatně ukládat.

 Začátek stránky 

3. Podrobné informace

Balíček obsahuje další soubory, jež byly použity k vytvoření slovníku. Jejich popis bude uveden v následujících odstavcích.

Původní slovník je dodáván ve formátu pro aspell verze 6.x. S verzí 5.x fungovat nebude. Slovník je komprimován a musí být nejprve převeden na běžný textový soubor programem preunzip. V tomto programu je pravděpodobně chyba, na konec souboru jsou přidány tři nesmyslné řádky, které je nutno smazat. Poslední správné slovo je ह्रास (hraas).

Na původním slovníku se mi nelíbí, že používá samostatný znak nukta i u souhlásek, které v Unicode existují (např. ज़ = za). Znaky jsem překonvertoval programem cnv.pl příkazem:

./cnv.pl <hi.wl >hicnv.wl

Soubor hi.hints obsahuje seznam pravidel pro hindštinu.

Konverze do formátu vhodného pro editory XMLmind a <oXygen/> byla provedena programem Dictionary Builder. Byly použity následující příkazy:

/path/to/dictbuilder -cs UTF-8 -hints hi.hints hicnv.wl -o hi/hi.cdi
jar cvf hi.dar hi/*
 Začátek stránky 

4. Download

hi.zip, 70 KiB

 Začátek stránky